...
Zaznacz stronę
S bulb Adam Szczerek
501 172 636
80-135 Gdańsk, 
ul. Nad Jarem 47
www.strategia360.pl
Informacje o spółce: Strategia 360 sp. z o.o., 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 47, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 50 000,00 PLN • KRS 0000083041 • NIP 583-21-27-819
S bulb Adam Szczerek
501 172 636
80-135 Gdańsk, 
ul. Nad Jarem 47
www.strategia360.pl

Informacje o spółce:
Strategia 360 sp. z o.o., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 50 000,00 PLN • KRS 0000083041 • NIP 583-21-27-819

S bulb Adam Szczerek
501 172 636
80-135 Gdańsk, 
ul. Nad Jarem 47
www.strategia360.pl

Informacje o spółce:
Strategia 360 sp. z o.o., Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 50 000,00 PLN • KRS 0000083041 • NIP 583-21-27-819

Adam Szczerek
501 172 636

Strategia360
tel./fax: /58/ 767 70 71
80-135 Gdańsk
ul. Nad Jarem 47
www.strategia360.pl

Informacje o spółce: Strategia 360 sp. z o.o., 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 47, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego. Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 50 000,00 PLN • KRS 0000083041 • NIP 583-21-27-819

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.