...
Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znanym jako Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) podajemy Państwu następujące informacje:
Nasz adres strony to www.strategia360.pl
Nazwa firmy to Strategia 360 Sp. z o.o.
Nasz zarejestrowany adres to 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 47
W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: biuro@strategia360.pl oraz numerem telefonu: /58/ 767 70 71.
Co możemy zebrać
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:
Informacje, które umieszczasz w formularzach lub ankietach na naszej stronie w dowolnym momencie
Zapis wszelkiej korespondencji między nami
Szczegóły odwiedzin naszej strony internetowej i używanych zasobów
Informacje o komputerze (np. Adres IP, przeglądarka, system operacyjny itp.) w celu administrowania systemem i raportowania zagregowanych informacji naszym reklamodawcom
W ramach RODO zapewnimy, że twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na twoje prawa. Przetwarzamy twoje dane osobowe tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.