Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znanym jako Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) podajemy Państwu następujące informacje:
Nasz adres strony to www.strategia360.pl
Nazwa firmy to Strategia 360 Sp. z o.o.
Nasz zarejestrowany adres to 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 47
W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: biuro@strategia360.pl oraz numerem telefonu: /58/ 767 70 71.
Co możemy zebrać
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:
Informacje, które umieszczasz w formularzach lub ankietach na naszej stronie w dowolnym momencie
Zapis wszelkiej korespondencji między nami
Szczegóły odwiedzin naszej strony internetowej i używanych zasobów
Informacje o komputerze (np. Adres IP, przeglądarka, system operacyjny itp.) w celu administrowania systemem i raportowania zagregowanych informacji naszym reklamodawcom
W ramach RODO zapewnimy, że twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na twoje prawa. Przetwarzamy twoje dane osobowe tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.